Verzoek om compensatie wegens annulering van uw vlucht

 

– Dit is een voorbeeldbrief die u gratis kunt gebruiken –

 

 

 

Afzender:

 

 

Aan:

 

 

Betreft: verzoek om compensatie o.g.v. EG-Verordening 261/2004 ingeval van annulering

Referentie:

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Hierbij dien ik een klacht in naar aanleiding van de annulering van mijn hierboven genoemde vlucht.

 

Volgens mijn vluchtschema zou ik op met uw luchtvaartmaatschappij om van naar vliegen. De vlucht zou worden uitgevoerd onder het nummer . Als bijlage zend ik u een kopie van mijn instapkaart.

 

Uw maatschappij is een Europese luchtvaartmaatschappij (of mijn vlucht vertrok van een luchthaven die is gelegen op Europees grondgebied) en daarom is EG-Verordening 261/2004 van toepassing.

 

Vlak voor vertrek heeft uw maatschappij mijn vlucht geannuleerd, zonder dat u heeft aangetoond dat de annulering het gevolg was van overmacht in de zin van de Verordening. Daarom heb ik recht op een financiële compensatie ter hoogte van een bedrag van.

 

INDIEN VAN TOEPASSING:

Verzorging

Op grond van de Verordening rustte op uw maatschappij de verplichting om mij verzorging aan te bieden. Dit betekende dat uw maatschappij mij maaltijden en verfrissingen diende aan te bieden, al dan niet door het verstrekken van daarvoor bestemde vouchers. Dit is helaas niet geschied. Op grond van de Verordening dient uw maatschappij de door mij gemaakte kosten voor maaltijden en verfrissingen te vergoeden. Het betreft een totaalbedrag van . Als bijlage stuur ik u kopieën van de bonnetjes.

 

INDIEN VAN TOEPASSING:

Hotelovernachting

Vanwege het feit dat mijn vlucht pas een dag later dan de oorspronkelijk geplande vertrektijd vertrok heb ik in een hotel moeten overnachten. Op grond van de Verordening dient u de kosten die ik hiervoor heb gemaakt te vergoeden. Deze kosten bedragen . Voorts dient u op grond van de Verordening mijn reiskosten van de luchthaven naar het hotel en terug te vergoeden. Als bijlage zend ik u kopieën van de factuur van het hotel, taxibonnetjes/vervoersbewijzen.

 

Vriendelijk verzoek ik u het totaalbedrag van binnen veertien dagen te betalen op mijn rekening t.n.v. .

 

Verder verzoek ik u mij een geschreven verklaring omtrent het oponthoud te zenden.

 

Bij voorbaat dank.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Bron:   Trosradar.nl