Verzoek aan reisbureau om teruggave vliegtaks bij boeking (koop) ticket via een reisbureau dat deze vliegbelasting nog niet heeft doorbetaald aan de luchtvaartmaatschappij

 

– Dit is een voorbeeldbrief die u gratis kunt gebruiken-

 

Verzoek aan reisbureau om teruggave vliegtaks bij boeking (koop) ticket via een reisbureau dat deze vliegbelasting nog niet heeft doorbetaald aan de luchtvaartmaatschappij

 

 

Afzender:

 

 

Aan:

 

 

Betreft: Verzoek om terugbetaling vliegtaks

Referentie:

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Op heb ik via u een geboekt bij . Bij de prijs van het ticket was onder andere ook de vliegbelasting (vliegtaks) in rekening gebracht.

 

Hierbij verzoek ik u om teruggave van de vliegbelasting (vliegtaks) die per 1 juli 2009 op nul is gesteld. Deze heb ik echter voor die datum aan u betaald, namelijk op (datum van betaling, een kopie van uw betalingsbewijs meezenden).

Het gaat om een bedrag van euro.

 

Door de afschaffing van deze vliegbelasting hoeft u de door mij betaalde vliegtaks niet meer door te betalen aan de luchtvaartmaatschappij en deze hoeft dat bedrag niet meer aan de Belastingdienst af te dragen. Om die reden heb ik deze heffing onverschuldigd betaald, zodat ik recht op teruggave heb, omdat u er anders beter van zou worden.

 

Ik verzoek u en voor zover nodig sommeer u tot terugbetaling binnen 14 dagen na heden door overmaking op mijn rekening t.n.v. Daarna maak ik aanspraak op de wettelijke rente en eventuele incassokosten.

 

Deze brief is voor zover nodig een ingebrekestelling.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

***Vergeet niet een kopie te bewaren van deze brief die u ook per fax of mail mag versturen ***

 

 

Bron:   Trosradar.nl