Voorbeeldbrief Verzoek aan luchtvaartmaatschappij om teruggave vliegtaks

 

– Dit is een voorbeeldbrief die u gratis kunt gebruiken-

 

 

Voorbeeldbrief: Verzoek aan luchtvaartmaatschappij om teruggave vliegtaks bij:

a) rechtstreekse boeking bij luchtvaartmaatschappij en

b) boeking via een reisbureau dat deze vliegbelasting al aan de luchtvaartmaatschappij heeft doorbetaald

 

Afzender:

 

 

Aan:

 

 

Betreft: Verzoek om terugbetaling vliegtax

Referentie:

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij verzoek ik u om teruggave van de vliegbelasting (vliegtax) die per 1 juli 2009 op nul is gesteld. Deze heb ik echter voorr die datum aan u betaald, namelijk op.

 

INDIEN VAN TOEPASSING

Die betaling heb ik gedaan via het reisbureau waarbij ik het ticket heb gekocht. Het reisbureau zegt dat de vliegbelasting aan u is doorbetaald op.

 

Het gaat om een bedrag van euro. Door de afschaffing van deze vliegbelasting hoeft u deze niet meer af te dragen aan de Belastingdienst en heb ik deze heffing onverschuldigd betaald. Om die reden heb ik recht op teruggave, omdat u er anders beter van zou worden.

 

Ik verzoek u en voor zover nodig sommeer u tot terugbetaling binnen 14 dagen na heden door overmaking op mijn rekening t.n.v. . Daarna maak ik aanspraak op de wettelijke rente en eventuele incassokosten.

 

Deze brief is voor zover nodig een ingebrekestelling.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

***Vergeet niet een kopie te bewaren van deze brief die u ook per fax of mail mag versturen ***

 

 

Bron:   Trosradar.nl