Langdurige vertraging die moet worden gelijkgesteld met annulering van de vlucht

 

– Dit is een voorbeeldbrief die u gratis kunt gebruiken-

 

 

Afzender:

 

 

Aan:

 

 

Betreft: verzoek om compensatie ingeval van langdurige vertraging (24 uren of meer)

Referentie:

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Volgens mijn vluchtschema zou ik op met uw luchtvaartmaatschappij om van naar vliegen. De vlucht werd uitgevoerd onder het nummer . Als bijlage zend ik u een kopie van mijn instapkaart.

Mijn vlucht is pas uren later vertrokken dan de oorspronkelijk geplande vertrektijd, namelijk pas de volgende dag om . Ik kwam met uren vertraging op mijn eindbestemming aan.

 

Uw maatschappij is een Europese luchtvaartmaatschappij en daarom is EG-Verordening 261/2004 van toepassing.

 

Deze vertraging was zo ernstig en langdurig en heeft voor mij zoveel overlast veroorzaakt dat deze moet worden aangemerkt als een annulering in de zin van de Verordening. Uw maatschappij heeft niet aangetoond dat de langdurige vertraging het gevolg was van overmacht 1. De Verordening geeft mij dan recht op een financiële compensatie ter hoogte van (per persoon) 2.

 

OF

 

Mede door de wijziging van het vluchtnummer is hier sprake van een annulering in de zin van deze Verordening en heb ik recht op een financiële compensatie ter hoogte van (per persoon) 3.

 

INDIEN VAN TOEPASSING

Verzorging

Op grond van de Verordening rustte op uw maatschappij de verplichting om mij verzorging aan te bieden. Dit betekende dat uw maatschappij mij maaltijden en verfrissingen diende aan te bieden, al dan niet door het verstrekken van daarvoor bestemde vouchers. Dit is helaas niet geschied. Op grond van de Verordening dient uw maatschappij de door mij gemaakte kosten voor maaltijden en verfrissingen te vergoeden. Het betreft een totaalbedrag van 4. Als bijlage stuur ik u kopieën van de bonnetjes.

 

INDIEN VAN TOEPASSING

Hotelovernachting

Vanwege het feit dat mijn vlucht pas een dag later dan de oorspronkelijk geplande vertrektijd vertrok heb ik in een hotel moeten overnachten. Op grond van de Verordening dient u de kosten die ik hiervoor heb gemaakt te vergoeden. Deze kosten bedragen . Voorts dient u op grond van de Verordening mijn reiskosten van de luchthaven naar het hotel en terug te vergoeden. Als bijlage zend ik u kopieën van de factuur van het hotel, taxibonnetjes/vervoersbewijzen 5.

 

Vriendelijk verzoek ik u het totaalbedrag van binnen veertien dagen te betalen op mijn rekening t.n.v. .

 

Verder verzoek ik u mij een geschreven verklaring omtrent het oponthoud te zenden 6.

 

Bij voorbaat dank.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

***Vergeet niet een kopie te bewaren van deze brief die u ook per fax of mail mag versturen ***

 

 

Bron:   Trosradar.nl