Voorbeeldbrief Instapweigering door luchtvaartmaatschappij (U mag niet mee omdat de vlucht overboekt is)

 

– Dit is een voorbeeldbrief die u gratis kunt gebruiken-

 

Afzender:

 

 

 

Aan:

 

 

Betreft: verzoek om compensatie vanwege instapweigering (u mag niet mee)

Referentie:

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Hierbij dien ik een klacht in verband met de instapweigering (denied boarding) bij mijn hierboven genoemde vlucht.

 

Volgens mijn vluchtschema zou ik op met vlucht van naar vliegen. Uw maatschappij is een Europese luchtvaartmaatschappij of vertrok van een luchthaven die is gelegen op Europees grondgebied) en daarom is EG-Verordening 261/2004 van toepassing.

 

Ik had mij tijdig gemeld bij de incheckbalie en/of ik had mij tijdig gemeld bij de gate voor het instappen. Desondanks werd mij tegen mijn wil de toegang tot de vlucht geweigerd zonder dat daar een redelijke grond voor was. Ik heb toen ter plekke geen financiële compensatie ontvangen terwijl ik op grond van voornoemde Verordening wel recht heb op een compensatie ter hoogte van .

 

INDIEN VAN TOEPASSING:

Verzorging

Op grond de Verordering 261/2004 was uw maatschappij ook verplicht tot het verlenen van hulp, bijstand en verzorging. Dit betekende onder meer dat uw maatschappij mij maaltijden en verfrissingen diende aan te bieden, al dan niet door het verstrekken van daarvoor bestemde vouchers. Dit is helaas niet geschied. Daarom is uw maatschappij nu verplicht de door mij gemaakte kosten maaltijden en verfrissingen te vergoeden. Het betreft een totaalbedrag van . Als bijlage stuur ik u kopieën van de bonnetjes.

 

INDIEN VAN TOEPASSING

 

Hotelovernachting

Vanwege het feit dat mijn vlucht pas een dag later dan de oorspronkelijk geplande vertrektijd vertrok heb ik in een hotel moeten overnachten. Op grond van de Verordening dient u de kosten die ik hiervoor heb gemaakt te vergoeden. Deze kosten bedragen (bedrag). Voorts dient u op grond van de Verordening mijn reiskosten van de luchthaven naar het hotel en terug te vergoeden. Hierbij zend ik u als bijlage kopieën van de factuur van het hotel, taxibonnetjes/vervoersbewijzen.

 

Vriendelijk verzoek ik u het totaalbedrag van (bedrag) binnen veertien dagen te betalen op mijn rekening t.n.v.

 

Verder verzoek ik u mij schriftelijk te bevestigen dat mij het instappen op de door mij geboekte vlucht tegen mijn wil en niet op redelijke gronden geweigerd is, zodat ik mijn schade uit hoofde van mijn gemiste vakantiedag op mijn annuleringsverzekering kan verhalen.

 

Bij voorbaat dank.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

 

***Vergeet niet een kopie te bewaren van deze brief die u ook per fax of mail mag versturen ***

 

 

Bron:   Trosradar.nl