Voorbeeldbrief Klacht geen bijstand en verzorging bij vertraging vlucht

 

– Dit is een voorbeeldbrief die u gratis kunt gebruiken-

 

Afzender:

 

 

 

Aan:

 

 

 

Betreft: klacht n.a.v. niet naleven verplichting tot verzorging/hulp/bijstand o.g.v. EG-Verordening 261/2004

Referentie: (nummer van uw e-ticket/ticket)

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Hierbij dien ik een klacht in in verband met de vertraging van mijn hierboven genoemde vlucht.

 

Volgens mijn vluchtschema zou ik op met uw luchtvaartmaatschappij om van naar vliegen. De vlucht werd uitgevoerd onder het nummer . De vlucht was echter vertraagd en de uiteindelijke vertrektijd was . Als bijlage zend ik u een kopie van mijn instapkaart.

 

Uw maatschappij is een Europese luchtvaartmaatschappij of vertrok van een luchthaven die is gelegen op Europees grondgebied en daarom is EG-Verordening 261/2004 van toepassing. Op grond van EG Verordening 261/2004 was uw maatschappij daarom verplicht tot het verlenen van hulp, bijstand en verzorging.1

Dit betekende dat uw maatschappij mij maaltijden en verfrissingen diende aan te bieden, al dan niet door het verstrekken van daarvoor bestemde vouchers. U hebt dit helaas niet gedaan.

 

Op grond van de voornoemde Verordening dient uw maatschappij mij de door mij gemaakte kosten voor maaltijden en verfrissingen te vergoeden. Het betreft een totaalbedrag van .2 Als bijlage stuur ik u kopieën van de bonnetjes.

 

Vanwege het feit dat mijn vlucht pas de volgende vertrok, uur later dan de oorspronkelijk geplande vertrektijd heb ik in een hotel moeten overnachten. Op grond van de Verordening dient u de kosten die ik hiervoor heb gemaakt eveneens te vergoeden. Deze kosten bedragen . Voorts dient u op grond van de Verordening mijn reiskosten van de luchthaven naar het hotel en terug te vergoeden. Als bijlage zend ik u kopieën van de factuur van het

 

Vriendelijk verzoek ik u het totaalbedrag van van deze kosten die voor uw rekening komen binnen veertien dagen te betalen op mijn rekening t.n.v.

 

Verder verzoek ik u mij binnen die termijn een geschreven verklaring te zenden waarin u de vertraging bevestigt.3

 

Bij voorbaat dank.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

 

***Vergeet niet een kopie te bewaren van deze brief die u ook per fax of mail mag versturen ***

 

 

Bron:   Trosradar.nl